Blog

Stablehost coupon 75% off cho 1000 người đầu tiên

0

Mới nhận được E-mail thông báo của Stablehost, chào mừng giao diện mới, logo mới, data center mới ở Chicago. Stablehost tung khuyến mãi 75% cho gói shared hosting và một số khuyến mãi khác giành cho VPS. Có 4 Stablehost coupon mới đặc biệt là:

1. 75% off cho shared hosting.

2. Enterprise hosting 25% off life time.

3. 40% off Reseller hosting life time.

4. 50% off VPS life time.

Xem các Stablehost coupon mới đó ở đây: http://www.stablehost.com/promo/

Mã khuyến mãi này chỉ giành cho 1000 người đầu tiên, nếu muốn dùng Stablehost thì bạn hãy nhanh chân. Nếu chưa có thông tin về Stablehost thì bạn có thể đọc bài viết đánh giá Stablehost và xem các Stablehost coupon tốt nhất, giảm 50% life time – ko bao giờ hết hạn.

Chúc bạn may mắn ! 🙂

 

July 14, 2014 |
WordPress Directory Theme

Classified Ads Software

Skip to toolbar